-

Gestaltterapi

”Gestalt” har innebörden helt sammanhang och det vi fokuserar på i terapi likaväl som i handledning eller coaching är hur olika aspekter av individens livsupplevelse hänger samman; hur de relaterar till varandra.
I synnerhet uppmärksammar vi hur närvaron i Nuet ofta grumlas av gamla invanda tanke-, känslo- och beteendemönster, som hindrar individen från kontakten med sina resurser och möjligheter som människa och yrkesperson.

Gestaltterapin utvecklades av Fritz och Laura Perls på 1950-talet i USA. Båda emigrerade från Tyskland under 1930-talets judeförföljelser. Fritz Perls var utbildad psykoanalytiker i Sigmund Freuds anda, främst av Karen Horney, och Laura Perls doktorerade i gestaltpsykologi.
När Sigmund Freuds teorier och arbetssätt inte svarade mot makarna Perls uppfattning om vad som hjälpte patienterna till ett bättre liv sökte de på andra håll efter metoder och teorier som stämde bättre med deras erfarenheter i terapirummet.
Utöver sina grundutbildningar fann de sina svar inom existentiell filosofi, zenbuddhism, gestaltpsykologi och fältteori och vävde samman dessa inriktningar i ett terapeutiskt system som de senare kallade gestaltterapi.

Sedan dess har gestaltterapin etablerats som en av de mest respekterade terapiformerna i världen och praktiseras idag i såväl västvärldens länder som i Ryssland och Asien.


© Lars Berg Egenart 2016-23