-

Om oss

Vi är tre gestaltterapeuter som huserar i Gestaltcentrum och vi har alla en bakgrund inom olika kreativa yrken. Genom att slå oss ihop i det här sammanhanget vill vi öppna för många mänskliga uttryckssätt, som ger utrymme för Dig som hel människa. Det handlar om allt från ord och bild till kroppsrörelse, dramatisering, musik och röst.
Utgångspunkten för oss alla tre är dock samtalet, dialogen mellan Dig och terapeuten, och respekten för vad du behöver bearbeta och bli bemött kring. Det är den du är och vad du presenterar som är grunden för det som händer i rummet och vad vi fördjupar oss i. Kreativa metoder kan vara hjälpmedel i den processen, inte något ändamål i sig.

Vi som är verksamma här på Gestaltcentrum är:

Meit Backman, utbildad på Gestaltakademin i Skandinavien på 1990-talet och med en bakgrund som dramapedagog. Klicka här för en fylligare presentation av Meit.

Lars Berg, utbildad på Gestalt-Institutet i Skandinavien (som senare delades upp i Gestaltakademin och GIS-International) på 1980-talet. Lars är utöver arbetet som gestaltterapeut verksam som bildkonstnär, grafisk formgivare, informatör mm. Klicka här för en fylligare presentation.

Pia Svorono, utbildad på Gestaltakademin i Skandinavien under 2010-talet och med en bakgrund som operasångerska; senast som mångårig anställd på Göteborgsoperan. Klicka här för en fylligare presentation av Pia.


© Lars Berg Egenart 2016-23