-

Meit Backman

Jag arbetar utifrån gestaltterapeutisk helhetssyn, vilket innebär att jag möter dig med respekt för den du är. Det är din verklighet som är vägledande för vårt terapeutiska samarbete; dina tankar, känslor och sinnesupplevelser - liksom hur du relaterar till dig själv och din omgivning.

Vi utforskar först "det som är". Genom att ge din verklighet fullt erkännande sker nödvändig förändring spontant. D.v.s. när dina känslor och tankar inte behöver hållas tillbaka eller anpassas till gamla förlegade uppfattningar om vad som är rätt eller fel, blir det lättare att se nya möjligheter. Jag arbetar också med beroende- och medberoendeproblematik och med din relation till kroppen.
När du bestämmer dig för att investera i en terapeutisk process skapar du ett inre utrymme för stillhet, utveckling och förändring. Ibland möter du sinnesro, ibland smärta och stundtals glädje. När du öppnar dig för livet i kontakten med dig själv och människor omkring dig, liksom när du sätter dina gränser för sådant du inte mår bra av, blir problem till spännande utmaningar hellre än tillintetgörande eller oöverstigliga hinder.

Jag arbetar med individualterapi och parterapi och fokuserar även på beroende- och medberoendeproblematik och på din relation till kroppen.

Utbildning:
Fyra år på Gestaltakademin i Skandinavien. Är även auktoriserad dramapedagog. Jag har 30 års erfarenhet av personlig utveckling och som gestaltterapeut sedan 1993.

Kontakta mig för ett första orienterande samtal. Jag har mottagning på Södermalm i Stockholm och centralt i Gnesta.


Ladda ner personlig artikel om Meit Backman.

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka
för att lösa de problem som vi skapat
med det gamla sättet att tänka.

Albert Einstein

© Lars Berg Egenart 2016-23