-

Lars Berg

Som gestaltterapeut möter jag dig där du befinner dig, med dina tankar, känslor och sätt att uppfatta din verklighet. Jag har inga ambitioner att förändra dig, snarare att ta emot dig precis som du är.
Om jag med min acceptans av det som är du kan förmedla att du också är värd att tas på allvar av dig själv – att se ditt eget unika värde som människa och individ – är det förändring nog, av ditt perspektiv på dig själv. Perspektiv som ger nya utgångspunkter för din upplevelse av livet och din handlingskraft.
Det vi tillsammans arbetar med i gestaltterapi är alltså perspektiv – olika sätt att se på verkligheten – men också närvaro – hur din verklighet tar sig uttryck i din kropp och via dina sinnen. Du utforskar medvetenheten om din personliga värld av tankar, sinnesupplevelser och kroppslighet och jag speglar dig utifrån min värld som terapeut.
Två världar som möts i respekt för våra olikheter och med gemensam nyfikenhet på vad det kan leda till.

Handledning
Arbetar du med människors utveckling och välmående är du själv ditt bästa redskap. I individuell handledning arbetar vi med hur du kan finna stöd i dina personliga resurser, i kontakten med de människor du möter i ditt arbete.
Handledning i grupp utgörs av enskilda individer och är samtidigt en professionell erfarenhetsbas för personlig feedback kring olika aspekter av det som tas upp. Gruppen blir ett lärosystem som både stödjer och utmanar i arbetet med dina resurser som människobemötare och -utvecklare.

Jag är diplomerad gestaltteraput sedan 1987, hedersmedlem i yrkesföreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) och associativ medlem i European Association for Gestalt Therapy (EAGT).
Utbildning: Gestalt-Institutet i Skandinavien GIS 1983-87 (fr. 1989 namnändrat till Gestaltakademin i Skandinavien GA).


Se även min websida med presentation av mina
verksamheter som konstnär, gestaltterapeut och
grafisk formgivare: http://www.egenart.info/egenart.

© Lars Berg Egenart 2016-23