-

Pia Svorono

Genom samtal, dialog och möten på olika kreativa sätt hjälps vi åt att ta reda på om det är något som skaver och gör det svårt för dig att komma vidare.
Kroppen och rörelsen bär mycken information om hur vi har det inom oss, liksom rösten och kroppsspråket. Jag förlitar mig mycket på kroppens fysiska förnimmelser, som grund för det som känns, sägs och upplevs i tanken. Detta sammantaget blir den helhet som tar gestalt i mötet mellan oss.

För mig är respekten och lyhördheten viktiga delar i vår kommunikation. Vi utforskar tillsammans och skapar förutsättningar för att synliggöra och utveckla det som träder fram i nuet.
Jag träffar dig gärna individuellt, i par eller i en grupp. Jag har erfarenhet av olika konstellationer i olika åldrar och efter några års arbete med ungdomar på Hvb-hem har jag en hel del erfarenhet av de svårigheter man kan hamna i under ungdomsåren. Har även jobbat en del med Hbtq-frågor.

Jag är medlem i SAG (Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter) och sitter också i styrelsen. Talar engelska, italienska och tyska.

Bakgrund och utbildning:
En stor del av mitt liv har jag jobbat som Operasångerska; senast 20 år som solist på Göteborgsoperan.
Mitt liv som gestaltutövare började då jag upptäckte hur mycket hjälp och vilka fina verktyg jag själv fick under en period då jag upplevde många hinder i livet. Jag bestämde mig sedan för att ägna mig helhjärtat åt Gestaltterapi och är nu Diplomerad Gestaltterapeut efter studier vid Gestaltakademin i Skandinavien.

Se ett videoexperiment i Stockholm där Pia möter människor på gatan med ögonkontakt i tystnad.


Utveckling sker när jag ger upp
ambitionerna att förändras,
dvs när jag accepterar den jag är,
i stället för att försöka vara någon
jag inte är.

Paradoxical theory of change

© Lars Berg Egenart 2016-23